Gå til hovedinnhold

Pålegg til OSM knyttet til selskapets avviksbehandlingssystem

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt OSM Offshore AS (OSM) pålegg knyttet til selskapets avviksbehandlingssystem.


Ptil har 13.2.2009 gitt OSM varsel om pålegg (lenke).

 Port Reval

OSM opererer boliginnretningen Port Reval (bildet), som for tiden brukes på Eldfiskfeltet. Bakgrunn for pålegget er at kvaliteten på mottatte søknader den senere tid om unntak ikke er tilfredsstillende sett i forhold til regelverkskrav.

I overensstemmelse med varselet har vi gitt OSM følgende pålegg, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak:

Med hjemmel i styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, pålegges OSM Offshore AS å gjennomgå og korrigere sitt avviksbehandlingssystem for å møte kravene i forskriften.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.5.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

,
E-post: |