Gå til hovedinnhold

Pålegg til Odfjell etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

I perioden 10.-12.3.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Odfjell Drilling AS (ODAS). Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt ODAS pålegg i overensstemmelse med tidligere varsel.


Lenke: Varsel om pålegg etter tilsyn med Odfjell Drillings vedlikeholdsstyringssystem

Vi har gitt ODAS pålegg om å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold.

Pålegget lyder som følger:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold, jf. styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser, pålegges Odfjell Drilling AS å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet på alle innretninger under Odfjell Drilling AS’ ansvarsområde, både permanent plasserte og flyttbare.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.5.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064