Gå til hovedinnhold

Pålegg til Norske Shell

Petroleumstilsynet har gitt pålegg til A/S Norske Shell (Shell) etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold. Pålegget er gitt i overenstemmelse med varselet.


Lenker:

Tilsynsrapport og varsel om pålegg (mai 2006)

Brev med pålegg til Shell (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 51 87 67 59