Gå til hovedinnhold

Pålegg til Eni Norge om innsamling av naturdata fra Goliat

Eni Norge AS har fått pålegg som tidligere varslet angående innsamling av naturdata fra Goliatfeltet i Barentshavet.


Pålegg vs.
varsel om pålegg:

Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

I overensstemmelse med vårt varsel om pålegg 29. juni 2009 har vi gitt Eni Norge AS følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 25 om data om naturforhold pålegges Eni Norge AS å foreta innsamling og sanntidsrapportering av meteorologiske og oseanografiske data under produksjonsboringen og i produksjonsperioden på Goliat. Herunder er METAR tjenesten. I produksjonsperioden skal strømprofilet måles. Dataene skal rapporteres til Meteorologisk Institutt.

Vi varslet i vårt brev av 29. juni 2009 krav om nær-sanntidsmålinger av strømmen med en høyfrekvent kystradar eller med en annen forsvarlig metode i produksjonsperioden. I samsvar med brev fra Eni Norge 14. september har vi vedtatt å utsette et eventuelt vedtak til en teknisk løsning er ferdig kvalifisert.

Frist for å etterkomme pålegget settes til oppstart av produksjonsboringen og produksjonsperioden på Goliat. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

,
E-post: |