Gå til hovedinnhold

Pålegg til Diamond Offshore Netherlands B.V.

Petroleumstilsynet har gitt Diamond Offshore Netherlands B.V. pålegg etter tilsyn med HMS-styring på Ocean Vanguard.


Petroleumstilsynet førte i perioden 21.-24.2.2006 tilsyn med Diamond Offshore Netherlands B.V. (Diamond) i forbindelse med boreaktiviteten med Ocean Vanguard. Aktiviteten ble gjennomført mot Diamonds styringssystem og innretningens tekniske og operasjonelle forhold under aktivitet for ExxonMobil på Wishbone.

På bakgrunn av våre funn under tilsynet har vi gitt varsel om pålegg til Diamond. Vi har nå gitt pålegg som varslet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Pressekontakt
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 970 54 064