Gå til hovedinnhold

Pålegg om delvis stans av NEMs aktiviteter på Mongstad

Petroleumstilsynet har pålagt det nederlandske entreprenørselskapet NEM å stanse alle aktiviteter som utføres av de underleverandører/bemanningsforetak som ikke har framlagt den etterspurte dokumentasjonen om betingelsene for innleide arbeidstakere på Mongstad.


Stansen varer til NEM kan bekrefte at den etterlyste dokumentasjonen foreligger.

Petroleumstilsynet påla onsdag 8. oktober NEM å utlevere følgende dokumenter innen lørdag 11. oktober:
 

  • Skriftlig arbeidsavtale jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6.
  • Lønnsavregninger / lønnsslipper for utbetalt lønn siste måned jf. allmenngjøringsloven § 8.
  • Avtale om dekning av ugifter til reise, kost og losji jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land § 14 og forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge § 6.

Petroleumstilsynet kan ikke se at selskapet har oppfylt pålegget, og har fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 § 18-8, jf allmenngjøringsloven § 8 pålegges virksomheten NEM bv å stanse alle aktiviteter som utføres av de underleverandører/bemanningsforetak som ikke har fremlagt den etterspurte dokumentasjonen ved StatoilHydros raffineri på Mongstad. Stansen iverksettes ved mottak av dette pålegget og varer til NEM kan bekrefte at den etterlyste dokumentasjonen foreligger.

Ptil har i brev til StatoilHydro Mongstad orientert selskapet om at det er naturlig at StatoilHydro - som operatør - påser at den delvise stansen blir gjennomført.

Kontaktinformasjon
Inger Anda, Pressetalskvinne

E-post inger.anda@ptil.no | Telefon 970 54 064