Gå til hovedinnhold

Pålegg i forbindelse med bruk av Island Frontier

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA pålegg i forbindelse med selskapets inntak av Island Frontier for gjennomføring av lett brønnintervensjonskampanje 2006.


Statoils verifikasjoner i inntaksprosessen og frem til oppstart av aktivitet har ikke resultert i nye søknader om unntak fra regelverket etter 4.4.2006.

Statoil har ved flere anledninger bekreftet at innretningen og styringssystemer er i henhold til regelverket. Imidlertid har Ptils tilsynsaktiviteter avdekket til dels alvorlige mangler blant annet med styring av vedlikehold om bord på innretningen og deler av reders styringssystem.

Med bakgrunn i dette har vi gitt Statoil pålegg som tidligere varslet.

Lenke til varsel om pålegg

Lenke til brev med pålegg (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Pressekontakt
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 51 87 67 59