Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Veslefrikk

I perioden 22.8.-6.11.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Veslefrikk A og B. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt StatoilHydro pålegg.


Under tilsynet identifiserte vi avvik fra regelverkskrav og har i desember 2007 gitt StatoilHydro varsel om pålegg.

I overensstemmelse med varslet har vi 12. februar 2008 gitt selskapet følgende pålegg:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 42 om vedlikehold pålegges StatoilHydro ASA å dokumentere at konstruksjonenes integritet på Veslefrikk ivaretas slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden, jf. rapportens kapittel 5.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 30.4.2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064