Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med forpleiningen på West Epsilon (2)

Oljedirektoratet har pålagt Smedvig Offshore AS å gjennomgå sitt system for oppfølging av arbeidsmiljøet generelt og spesielt innenfor forpleining på West Epsilon.


Selskapet skal identifisere og gjennomføre tiltak som sikrer en bedre oppfølging av arbeidsmiljøet. I tillegg må det lages en handlingsplan for forbedring av fysiske arbeidsforhold for de forpleiningsansatte på West Epsilon.

Lenke til kopi av pålegget