Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med forpleiningen på West Epsilon (1)

Oljedirektoratet har pålagt Universal Sodexho Norge AS å gjøre mer bruk av arbeidsmiljøkompetanse, spesielt innenfor ergonomi og belastningslidelser.


Videre har selskapet fått pålegg til å gjennomgå sitt system for oppfølging av arbeidsmiljøet samt å gjøre en faglig vurdering av de forpleiningsansattes arbeidsbelastning på West Epsilon.

Lenke til kopi av pålegget