Gå til hovedinnhold

Pålegg etter personskade på Valhall

Petroleumstilsynet har gitt BP Norge AS (BP) et pålegg som følge av en personskade på Valhall 2.4.2004.


Om morgenen denne dagen ble en person skadet under en løfteoperasjon på BPs innretning Valhall Flanke Nord.

Hendelsen skjedde da en kran kom borti en luke på boreinnretningen West Epsilon, som ligger like ved siden.

Luka, som veier 357 kilo, falt 15 meter ned og traff en mann i ansiktet og foten. Han ble alvorlig, men ikke livstruende kvestet.

Tre personer fra Petroleumstilsynet reiste ut sammen med tre personer fra politiet for å granske hendelsen.

På grunn av forhold som ble avdekket under granskingen, ga Petroleumstilsynet BP umiddelbart pålegg om å stoppe alle kranoperasjoner av den typen som forårsaket ulykken. BP skal bekrefte at pålegget er etterkommet før kranene tas i bruk.

- Vi ser svært alvorlig både på hendelsen og de forhold rundt kranoperasjonene som ble avdekket av vårt granskingsteam, sier direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet.

- Dette er nok et eksempel på at mye arbeid gjenstår før vi har fullverdig nivå på løfteoperasjonene i virksomheten, sier Ognedal.

BP ble innkalt til et oppfølgingsmøte hos Petroleumstilsynet etter Valhall-ulykken, der granskingsteamets observasjoner ble gjennomgått.

Lenke til pålegget >>

Lenke til omtale av hendelsen >>

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Tlf. 970 54 064