Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av hendelse i brønn Ekofisk 2/4-C-16

I 1994 ble brønn Ekofisk 2/4-C-16 stimulert ved å pumpe væske inn i reservoaret under trykk. I forbindelse med stimuleringen falt sannsynligvis 9 5/8" foringsrørhengeren ned. ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) oppdaget selv brønnsituasjonen medio 2005 og varslet Ptil om hendelsen i september 2005. På bakgrunn av vår egen gransking av denne saken har vi gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Lenke til omtale av granskingen og varsel om pålegg

Lenke til brev med pålegg (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064