Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gassutblåsingen på Snorre A

Statoil ASA har fått pålegg som tidligere varslet etter gassutblåsingen på Snorre A.


Den 28. november 2004 oppstod det under arbeid i brønn P-31A på Snorre A-innretningen en ukontrollert situasjon. Arbeidet besto i å trekke rør ut av brønnen for å forberede boring av et sidesteg. Situasjonen utviklet seg i løpet av dagen til en ukontrollert gassutblåsning på havbunnen med påfølgende gass under innretningen. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen.

Med bakgrunn i våre funn har vi gitt Statoil ASA pålegg som tidligere varslet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064