Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gasslekkasje på Jotun

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt ExxonMobil Exploration and Production Norway AS pålegg etter gasslekkasjen fra eksportrørledningen fra Jotun A 20. august 2004.


Ptil gransket hendelsen og identifiserte blant annet barrieresvikt og barrieresvakheter knyttet til installering og inspeksjon av gasseksportsystemet og ExxonMobils håndtering av hendelsen.

Som følge av dette fikk selskapet i desember 2004 varsel om to pålegg. Etter at selskapet har tatt stilling til saken, har vi nå gitt påleggene som varslet (se lenkeboks).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no