Gå til hovedinnhold

Pålegg etter alvorlig hendelse ifm. løfteoperasjon

19. mars ble en dekksarbeider klemt under en løfteoperasjon på Scarabeo 6. Da hendelsen ble kjent for Oljedirektoratet, ble riggeier Saipem umiddelbart gitt et pålegg om å stanse alle kran- og løfteoperasjoner inntil det kunne verifiseres at gjeldende regelverk ble fulgt.


OD ser med bekymring på at det fortsatt skjer alvorlige hendelser knyttet til kran- og løfteoperasjoner.

Hendelsen på Scarabeo 6 skjedde mens den flyttbare innretningen var i arbeid for TotalFinaElf på Skirnefeltet. Under en løfteoperasjon skled en container mot dekksarbeideren som var utplassert som flagmann. Dekksarbeideren ble truffet av containeren, men fikk ikke fysiske skader. Hendelsen kunne imidlertid fått et langt mer alvorlig utfall.

Etter hendelsen ble aktiviteten på Scarabeo 6 midlertidig pålagt stanset av OD, og en granskningsgruppe fra TotalFinaElf og Saipem reiste ut. Oljedirektoratet sendte ikke ut en egen granskingsgruppe, men omstendighetene rundt hendelsen indikerer klare regelverksbrudd på Scarabeo 6.

På denne bakgrunn sendte OD 20. mars et pålegg om umiddelbart å stanse alle kran- og løfteoperasjoner inntil Saipem kunne verifisere at løftprosedyrer på Scarabeo 6 tilfredsstiller kravene i aktivitetsforskriften, samt at "personell med ansvar for kran- og løfteoperasjoner, både ledende og utførende personell, innehar nødvendig kompetanse, spesielt med hensyn til løfteprosedyrene, til å kunne utføre aktivitetene på en trygg måte".

I e-post til OD 22. mars redegjør Saipem for tiltak som er gjennomført i samarbeid med TotalFinaElf i etterkant av hendelsen for å sikre at kran- og løfteoperasjoner blir gjennomført på en sikkerhetsmessig akseptabel måte. Basert på disse umiddelbare tiltakene har Saipem i samarbeid med TotalFinaElf funnet forholdene til å være sikkerhetsmessig akseptable, og har dermed gjenopptatt operasjonene om bord på Scarabeo 6.

Kontaktperson OD:
Eldbjørg Vaage Melberg
Senior informasjonsrådgiver
Telefon 957 00 320