Gå til hovedinnhold

Overingeniør (1 ½ års engasjement i Traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne)

Stillingen er utlyst som en del av Traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne (www.regjeringen.no/trainee). Engasjementet, som er en del av dette traineeprogrammet, starter opp i april 2013 og avsluttes i oktober 2014.


Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirke til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk. I dag er vi 161 medarbeidere, og vi ønsker flere med på laget. Petroleumstilsynet er en IA-virksomhet. Vi er lokalisert i Stavanger.

Vi søker etter deg som ønsker å få en unik oversikt over aktivitetene i norsk petroleumsvirksomhet på land og til havs.

Sentrale arbeidsoppgaver hos oss er:

 • Faglig oppfølging av innretninger på sokkelen, petroleumsrelaterte landanlegg og gasskraftverk i alle faser av virksomheten.  
 • Utvikle regelverk og standarder
 • Faglig veiledning og informasjon
 • Føre tilsyn med næringen
 • Følge opp og ev granske hendelser og ulykker

Vi tilbyr en traineestilling innen ett av følgende fagområder:

 • Arbeidsmiljø (mastergrad, sivilingeniør, samfunnsviter)
 • Boring og brønnteknologi (mastergrad, sivilingeniør)    
 • HMS-Styring (mastergrad, sivilingeniør)
 • Konstruksjonssikkerhet (mastergrad, sivilingeniør)    
 • Logistikk og beredskap (mastergrad, sivilingeniør)    
 • Prosessintegritet (mastergrad, sivilingeniør)

Les mer om våre fagområder her

Avhengig av kvalifikasjoner kan traineestillingen få arbeidsoppgaver innenfor flere fagområder ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høgskole eller universitet med relevante fagkombinasjoner (fortrinnsvis mastergrad)
 • Gode analytiske evner
 • Erfaring/kjennskap til oppgaver tilhørende fagområde

 Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Utadvendt personlighet og gode samarbeidsegenskaper
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kontakt med næringen, operatørselskap, redere, entreprenører og leverandører
 • Muligheter til kompetanseoppbygging
 • Godt arbeidsmiljø og ordnede arbeidsforhold
 • Et moderne lokale som er godt tilrettelagt
 • Medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge og gode forsikringsordninger
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Hytte ved sjøen og fjellet
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Et antall barnehageplasser til disposisjon i Havhesten barnehage  

Kontaktpersoner:
Fagleder Ole Jørgen Melleby, tlf 51876575 e-mail: Ole.Jorgen.Melleby@ptil.no

Gro M Galta (om traineordningen i Ptil), tlf 51876330 e-mail: Gro-M.Galta@ptil.no

Arbeidssted: Stavanger

Søknad
Søknadsskjema for stillingen og mer informasjon finner du i hovedannonsen: www.regjeringen.no/trainee

Merk søknaden med hvilket fagområde du primært søker traineestilling i. 

Søknadsfrist: 25. januar 2013