Gå til hovedinnhold

Orientering om endring i veiledning til innretningsforskriften

Ut fra sikkerhetsmessige vurderinger har vi valgt å inntil videre fjerne henvisning i veiledning til innretningsforskriften til Sjøfartsdirektoratets forskrift om evakuerings- og redningsmidler og forskrift om redningsredskaper og evakuering.


Det vises til likelydende informasjonsbrev til næringen og til veiledning etter endring via lenke nedenfor.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: