Gå til hovedinnhold

Oppsummering av tilsyn - Gjøa brønnløsninger

Petroleumstilynet (Ptil) førte 30.4.2008 tilsyn med StatoilHydros styring av Gjøaprosjektet på området brønnsikkerhet. Vi har ikke funnet avvik fra regelverkskrav.


Om Gjøa
Gjøa (kartet - kilde: StatoilHydro) ble påvist i 1989 og ligger ca 40 kilometer nord for Framfeltet. Reservoaret inneholder gass over en relativt tynn oljesone.

StatoilHydro er operatør i utbyggingsfasen, mens Gaz de France skal overta operatøransvaret når feltet kommer i produksjon.

Utbyggingen vil omfatte fem havbunnsrammer knyttet til en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning.
 
Oljen vil bli eksportert i en ny 55 kilometer lang rørledning som skal koples til Troll Oljerør II, for videre transport til Mongstad.

Gassen er planlagt eksportert i en ny 130 kilometer lang rørledning til FLAGS-transportsystem på britisk kontinentalsokkel, for videre transport til St. Fergus. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2006.

Tilsynet
Tilsynet ble ført som et møte, hvor prosjektorganisasjonen presenterte sentrale temaer knyttet til brønnløsninger for Gjøa. I møtet deltok representanter både fra utbyggingsoperatør StatoilHydro og fremtidig driftsoperatør Gaz de France.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |