Gå til hovedinnhold

Oppstart av Dokumentasjonsprosjektet

Petroleumstilsynet har satt i gang et prosjekt som tar sikte på å redusere dokumentasjonsmengden i industrien.





























Over tid har Petroleumstilsynet sett at mange selskaper utvikler en kultur der nye dokumenter og prosedyrer blir lagt på toppen av eksisterende dokumenter og prosedyrer. I sum kan dette bli uhåndterlig og lite hensiktsmessig.

Petroleumsregelverket er funksjonelt; det beskriver hvilket nivå sikkerheten skal ha og henviser til enkelte prosedyrekrav. Hvordan man velger å møte sikkerhetskravene, er i stor grad opp til selskapene. Det er de som lager styringssystemene  og som ofte velger å utvikle tilleggsprosedyrer og dokumentasjonskrav.

Nå har Petroleumstilsynet satt i gang et prosjekt som tar sikte på å redusere dokumentasjonsmengden i industrien.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00