Gå til hovedinnhold

ONS 2016: Står sikkerheten ved et veiskille?

Står sikkerheten ved et veiskille? Ptil har stilt spørsmålet flere ganger det siste året. Nå stiller vi det igjen på ONS 2016.


Hall 7 (med gresstak)

Stand 785

Velkommen!

I en tid da alles øyne har vært rettet mot kostnadskutt, har Ptil uttrykt bekymring og stilt spørsmålet om sikkerheten nå står ved et veiskille.

Ser vi de langsiktige konsekvensene av dagens tiltak? Utfordrer vi nå ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon?

Åpenhet, diskusjon og dialog er en viktig forutsetning for å kunne drive petroleumsvirksomhet på en trygg og forsvarlig måte.

Utviklingen på sikkerhetsområdet angår oss alle, og vi oppfordrer også deg til å gjøre deg opp din egen oppfatning av det som skjer.

Hva mener du - står sikkerheten ved et veiskille?

Delta i diskusjonen på ONS i hall 7, stand 785.

Velkommen!