Gå til hovedinnhold

ONS 2012: Sikkerhetsparadokser i kjølvannet av Deepwater Horizon

- Oljeselskapene må regne sikkerhet og beredskap inn i verdiskapingen, mener energistrategisk rådgiver Hans Henrik Ramm, årets hovedtaler under ONS sikkerhetslunsj.


Last ned hele talen:

Confronting safety paradoxes in the oil and gas industry in the wake of the Deepwater Horizon disaster

Hans Henrik Ramm
er grunnlegger og leder av Ramm Energy Partner og er også mannen bak den e-postbaserte kommentartjenesten ”Behind the News”, hvor han deler sitt syn på viktige tema relatert til næringen.

Ramm har tidligere arbeidet som rådgiver for en rekke selskaper i næringen, han har vært journalist og redaktør, og han har skrevet flere bøker.

Les hele Hans Henrik Ramms tale her:
Confronting safety paradoxes in the oil and gas industry in the wake of the Deepwater Horizon disaster

Hans Henrik Ramm mener at sikkerhet og beredskap bør gi fortjeneste på lik linje med annen avkastning og foreslår at oljeselskapene tar i bruk en ny bunnlinje i regnskapet: verdien av forhindrede ulykker.

- Dette vil også gjøre kost/nytte-diskusjonen om regelverk og sikkerhetsstandarder mer konstruktiv. Debatten må fokusere mer på at disse utgiftene er investeringer i liv spart, hevdet han.

Ramm var hovedtaler under årets sikkerhetslunsj under ONS 30. august, som arrangeres av Ptil og ONS. I innlegget knyttet han sammen en lang rekke sikkerhetsparadokser i petroleumsnæringen i kjølvannet av Deepwater Horizon-ulykken.


Sorte svaner
Sentralt står blant annet læringsparadokset. Etter hver storulykke ser vi at vi egentlig visste hvordan vi skulle gjøre ting riktig. Likevel gikk det galt.

Ramm knyttet dette til sort svane-paradokset. ”Sorte svaner” er uforutsigbare hendelser som bærer med seg stor skade og hvor vi i ettertid bygger opp forklaringer som får dem til å se mindre tilfeldige ut enn de egentlig var.

For enkeltindividet er veien fra små og ubetydelige feil fram til en "sort svane" vanskelig å gripe, og Ramm viste til hvordan mangel på tid og utilstrekkelig ledelse er med på å dekke over disse små feilene som ingen tenker over, men som i ytterste konsekvens kan lede til en storulykke.


Teknologi
Også paradokser knyttet til teknologi ble adressert. På tross av at næringen har vist at det er mulig å utføre teknologiske mirakler skjer det lite innovasjon på sikkerhets- og beredskapsområdet.

- Fordi storulykker er sjeldne, er markedet for spesialiserte produkter som kan forhindre og redusere omfanget av ulykker for lite til at leverandører våger å gå inn i det. Kollektiv etterspørsel, fra både oljeselskaper og myndigheter, er nødvendig - og det er også mulig, påpekte han.


Klynger
Ramm trakk fram hvordan klyngemekanismer kan brukes for å utvikle kunnskap, teknologi og tjenester også innen sikkerhet og beredskap. Per i dag finnes det ikke klyngebedrifter innenfor disse områdene, og grunnen er sannsynligvis den samme: Den sorte svane er for vanskelig å ta inn over seg til at oljeselskapene tar affære.

- Gevinsten for å løse utfordringene er stor, men ikke uten like vilkår for alle aktørene. Dette betyr at sikkerhetsmyndighetene må delta i arbeidet med utviklingen. Og siden implementeringen vil påvirke alle nivå vil også trepartssamarbeidet bli enda viktigere, sa Hans Henrik Ramm.

Last ned hele talen: Confronting safety paradoxes in the oil and gas industry in the wake of the Deepwater Horizon disaster