Gå til hovedinnhold

Omstillingsprosesser i næringen

Assisterende direktør Anne Vatten holdt et foredrag om ODs erfaringer med omstillingsprosesser innen petroleumsvirksomheten.


Tirsdag 24. september holdt Anne Vatten (bildet), assisterende direktør i Oljedirektoratet et foredrag under "Solakonferansen 2002" om direktoratets erfaringer med omstillingsprosesser innen petroleumsvirksomheten. Denne årlige konferansen er en viktig arena der utvikling av nivået for sikkerhet og kvalitet innen alle virksomheter blir belyst. Anne Vatten

OD har utført en rekke tilsyn med fokus på omstillingsprosesser hos flere aktører på norsk sokkel. Tilsynet har vært rettet mot hvordan de nye organisasjonene er i stand til å håndtere utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Innledningsvis presenterte foredragsholderen flere faktorer som ofte fører til omorganiseringer: Oljeprisutvikling, fusjoner av selskaper, teknologiske endringer, bemanningsendringer ved feltavslutning samt f. eks. overgangen fra hierarkisk til lagbasert organisasjon. Det har blitt reist spørsmål om utviklingen av risikonivået de siste årene kan ha sammenheng med oljeprisutviklingen og fokus på omstilling i næringen. ODs utgangspunkt er at helse-, miljø- og sikkerhetsnivået må opprettholdes og videreutvikles både under og etter prosessen.

I sitt foredrag pekte Anne Vatten bl. a. på "typiske" mangler som tilsynet har avdekket og som har vært gjennomgående hos flere aktører, for eksempel dårlig planlegging, mangelfulle konsekvensanalyser og utilstrekkelig arbeidstakermedvirkning. Imidlertid mener OD at de fleste større aktørene nå aksepterer og innser at de må fokusere mer på en hensiktsmessig styring og oppfølging av prosessen.

Lenke til presentasjonsmaterialet fra foredraget

Kontaktperson: Mike Theiss