Gå til hovedinnhold

Oljelekkasje på Draugen større enn antatt

Undersøkelser utført av Sintef og Norske Shell konkluderer med at utslippet av olje etter lekkasjen på Draugen-feltet 19. mai i år var større enn først antatt.


Opprinnelig ble det anslått at det hadde lekket ut rundt 100 kubikkmeter (m3) olje. Nye undersøkelser viser at det lakk ut mellom 500 og 800 m3 olje. Draugen-feltet ligger i Norskehavet, 145 kilometer vest av Kristiansund.

Draugen-innretningen. Foto: Norske Shell.Oljedirektoratet gransker oljelekkasjen sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og Kystverket. En felles granskingsrapport skal være klar i september. Myndighetene vil deretter vurdere videre oppfølging og reaksjonsmidler.

Oljelekkasjen oppstod under oppstart av undervannsinstallasjonen Garn Vest 19. mai klokken 17.00. Lekkasjen ble oppdaget ca. klokken 22.30 ved at mannskap kjente lukt og observerte olje på sjøen rundt innretningen. Kort tid etter ble oljeproduksjonen på Draugen stanset.

Etter lekkasjen ble det igangsatt oppsamling, og i løpet av dagene som fulgte ble det tatt opp 180 m3 olje. En tilsvarende mengde antas å ha fordampet.

Kysten i det aktuelle området i Midt-Norge har vært overvåket, og ingen olje har nådd land. Observasjoner som er gjort i området har ikke påvist skader på fugl eller fisk.

Undersøkelser gjort med undervannskamera viste brudd ved sammenkoplingen mellom Garn Vest-manifolden og produksjonsrørledningen til plattformen.

Draugen-lekkasjen 19. mai er det tredje største oljeutslippet på norsk sokkel. Det største utslippet skjedde på Ekofisk Bravo i forbindelse med oljeutblåsningen i april 1977. Da ble det sluppet ut ca 12.700 m3 råolje i løpet av den uken utblåsningen varte. I 1992 var det et oljeutslipp på 900 m3 på Statfjord-feltet som følge av at en ventil på slange til lastebøye ble forlatt i åpen stilling.