Gå til hovedinnhold

Ognedals æra over

Fredag 12. april har Magne Ognedal sin siste arbeidsdag som direktør for Petroleumstilsynet (Ptil). En markant skikkelse lukker døren bak seg – og overrekker en arv det krever mot og styrke å forvalte og føre videre.


 
  Magne Ognedal

Ognedal har vært identisk med utviklingen av det norske sikkerhetsregimet innen olje og gass. Han startet i Oljedirektoratet (OD) så tidlig som 1974, bare ett år etter at OD ble operativt – som følge av et stortingsvedtak i 1972.

I 1980 ble Ognedal sikkerhetsdirektør i OD, noen uker før flotellet Alexander L Kielland kantret i Ekofiskområdet og 123 mennesker omkom. Tragedien har preget, motivert og påvirket hans virke i alle år siden.

Da OD ble delt 1. januar 2004, ble Ognedal den første direktøren i det nyopprettede tilsynet. Der har han vært toppleder i over ni år, før han nå går av ved oppnådd aldersgrense på 70 år.

Den nye Ptil-direktøren, Anne Næss Myhrvold, begynner i jobben 2. mai. I perioden fra 12. april til 2. mai fungerer Finn Carlsen i stillingen.

Vernepris fra Statoil
På sin aller siste arbeidsdag mottok Ognedal en ærespris fra verneombudstjenesten i Statoil Utvikling og produksjon Norge.

I begrunnelsen heter det blant annet at Ognedal får prisen for gjennom en årrekke utvise klokskap og engasjement for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel … og …for bidraget med utvikling av Petroleumstilsynet, HMS-forskriftene, og for å ha gitt tilsynet den pondus det i dag har.
 


Ærespris: Magne Ognedal fikk prisen overrakt av KHVO Peter Alexander Hansen. Tilstede fra Statoils verneombudstjeneste var også Arne Emil Bredeland, Kjetil Ingvar Valheim og Tor Egil Løvli.

Heder og ære
Tidligere i år utnevnte H.M. Kongen Ognedal til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for hans innsats for norsk petroleumsvirksomhet.

Les mer: H.M. Kongen har utnevnt Magne Ognedal til Ridder av 1. klasse

Seinere på våren mottok han også den nederlandske Orange Nassau-ordenen for sin mangeårige innsats for sikkerhet i internasjonal petroleumsvirksomhet.

Les mer: Magne Ognedal tildelt den nederlandske Orange Nassau-ordenen


Les også intervju med Magne Ognedal i Ptils tidsskrift Dialog nr. 1: Sorti for Mr. Safety