Gå til hovedinnhold

Ognedal klar for seks nye år

Magne Ognedal (66) gleder seg til å ta fatt på et nytt åremål som direktør for Petroleumstilsynet (Ptil). Han tar utnevnelsen som en bekreftelse på at Ptil er ”på rett kurs”.


Magne Ognedal ble i statsråd 27. november 2009 utnevnt til direktør i Petroleumstilsynet i nytt åremål. Ognedal har hatt denne stillingen siden Petroleumstilsynet ble opprettet 1. januar 2004.

Magne Ognedal er utdannet sivilingeniør ved Unversity of Newcastle. Han har bakgrunn fra stillingen som sikkerhetsdirektør i Oljedirektoratet før han ble direktør i Petroleumstilsynet. Ognedal har bred erfaring fra en rekke råd og utvalg, nasjonalt og internasjonalt.

- Jeg er glad for å ha fått fornyet tillit, sier Magne Ognedal om utnevnelsen til et nytt åremål som øverste leder for Ptil.

Magne Ognedal har hatt stillingen som direktør for Ptil siden tilsynet ble opprettet 1. Januar 2004. Før det var han sikkerhetsdirektør i Oljedirektoratet (OD).

Ognedal tar utnevnelsen som en bekreftelse på at Ptil er på rett kurs, men advarer samtidig mot å tro at målet nådd.

- De viktigste utfordringene for Ptil nå er å sørge for at har vi har et regelverk som fungerer og er oppdatert - og som på en god måte adresserer de utfordringene næringen står overfor, dessuten sikre at Ptil som organisasjon har gode metoder for å følge opp og overvåke næringen, sier Ognedal.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Magne Ognedal

Utnevnelsen fant sted i statsråd 27. november. Det nye åremålet begynner 1. januar.

Kontinuitet
Gjennom tre tiår har Ognedal satt sitt tydelige preg på utviklingen av sikkerheten på norsk sokkel. Mange andre ville gjerne valgt pensjonisttilværelsen ved fylte 66 år, men ikke Magne Ognedal.

- Hva var grunnen til at du søkte et nytt åremål?

- Jeg har tenkt mye på akkurat det og har veid for og i mot. Hovedgrunnen til at jeg meldte min interesse for et nytt åremål var at jeg mener jeg fortsatt har noe å bidra med, både når det gjelder det å sørge for kontinuitet og evnen til å sørge for at Ptil er riktig justert i forhold til næringen.

Det var ikke et enkelt valg, innrømmer Ognedal

De viktige hodene
- Jeg hadde jo alternativet - å foreta et skifte – gjøre noe helt annet. På samme måte som dette hadde vært en mulighet for organisasjonen til å få inn nytt blod på toppen. Akkurat hva som ville vært best for Ptil har jeg ikke et klart svar på nå, sier han.

- Men fordelene ved at du fortsetter er …?

- Ikke minst representerer jeg kontinuitet, en historisk utvikling. Jeg har jo advart mot tendenser til det motsatte i næringen, nemlig historieløshet og mangel på kunnskap.

- Ptils historie sitter ikke i veggene, den sitter i hodene på de som jobber her. Det er hodene som betyr noe, sier Ognedal.

- I tillegg til dette står Ptil foran en del viktige beslutninger som må tas. Det kan være en fordel at den som har vært med på å initiere denne prosessen også er med når beslutningene skal fattes.

Fleksibel organisasjon
Ognedal mener faglighet og fleksibilitet er stikkord som beskriver Ptil godt.

- Organisasjonen har en utrolig evne til å snu seg raskt og ta tak i oppgaver som plutselig kommer inn. Vi er også flinke faglig, vi har en dyktig stab. Og vi utfører jobben vår med stor grad av profesjonalitet.

Ognedal vil ikke utelukke organisasjonsendringer i løpet av det kommende åremålet.

- Spørsmålet er om Ptil er rett organisert i forhold til de arbeidsoppgavene vi skal utføre, de rammebetingelsene vi har og de utfordringene næringen generelt står overfor. Det er helt naturlig at vi nøye går gjennom og utreder dette i forbindelse med strategiarbeidet, sier han.

Gratulasjoner
- Du fyller 70 år i løpet av åremålet. Hva tenker du om det?

- Jeg er kjent med at aldersgrensen i staten er 70 år, for å si det sånn. Men ellers har jeg ikke tenkt så mye på dette. Vi får ta det når den tid kommer.

- Sitter du åremålet ut?

- Jeg gir ingen garantier, sier Ognedal og ler.

Etter at utnevnelsen ble kjent har gratulasjonene strømmet inn på både telefon og epost og til Ptil-direktørens kontor.

- Det jeg synes har vært kjekt er alle de som har sendt meldinger og gratulasjoner etter at nyheten ble kjent. Jeg har fått blomster og hilsener fra kollegaer i Ptil, fra departementet, fra andre etater og kollegaer i utlandet. Det har gledet meg stort, sier Ognedal.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064