Gå til hovedinnhold

OD varsler økt fokus på tilsyn med arbeidstid

Oljedirektoratet har sendt et likelydende brev til aktørene på norsk sokkel og bedt selskapene gjøre rede for sine kontrollrutiner rettet mot arbeidstakernes arbeidstid.


13.09.2002

Operatørene bes i brevet om å redegjøre for hva påseansvaret overfor entreprenøransatte innebærer på dette området.

OD ønsker i tillegg å få vite i hvilken grad rutinene er egnet til å avdekke brudd på arbeidstids- og hvilebestemmelsene.

Selskapene blir bedt om å sende sine redegjørelser til OD innen 30. september. På bakgrunn av det innkomne materialet vil OD vurdere videre oppfølging overfor de enkelte selskapene.

Samtidig understrekes det at hvert enkelt selskap i samarbeid med sine ansatte selv utvikler nødvendige systemer og rutiner for å etterleve kravene i regelverket.

Likelydende brev - Tilsyn med arbeidstid i petroleumsvirksomheten