Gå til hovedinnhold

OD prioriterer tilsyn med arbeidstid i 2003

Et av ODs prioriterte områder for 2003 er å følge opp at næringen overholder bestemmelsene om arbeidstid. I den forbindelse har OD planlagt tilsynsaktiviteter hvor arbeidstid er hovedfokus.


OD vil i tillegg følge opp arbeidstid i forbindelse med gjennomføring av utvalgte tilsynsoppgaver som ikke har arbeidstid som hovedfokus.

OD ønsker også at selskapene i sin oppfølgingaktivitet skal fokusere på arbeidstid. OD har i den forbindelse sendt ut et brev til operatørene og rederne og etterspurt planer for 2003 mot systemer for å følge opp arbeidstidsbestemmelsene samt verifikasjoner av registreringene av arbeidstid.

Det vises til ODs brev av 10.02.03 til operatørene og rederne.
Lenke til brevet (pdf)

I den forbindelse er det også sendt et brev av 10.02.03 til arbeidstakerorganisasjonene.
Lenke til brevet (pdf)

Kontaktperson i OD:
Elisabet Stephansen