Gå til hovedinnhold

OD gransker oljelekkasjen på Draugen

Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn (SFT) og Kystverket gransker oljelekkasjen ved Draugen-innretningen i Norskehavet. Lekkasjen ble oppdaget mandag 19. mai.


Ifølge Norske Shell, som er operatør på feltet, lakk rundt 100 kubikkmeter olje ut.

Sent torsdag kveld startet Norske Shell opp oljeproduksjonen igjen, etter at oljelekkasjen ble lokalisert til manifolden på undervannsinstallasjonen på Garn Vest. Opptak gjort av undervannskamera (ROV) viser at lekkasjestedet er i sammenkoplingen (connection) mellom manifolden og produksjonsrørledningen til plattformen.

Lekkasjestedet på Garn Vest er avstengt, avlastet for trykk og isolert inntil feilen er utbedret. Oljeproduksjonen skjer på grunn av dette kun fra plattformbrønnene.

OD har opprettet en egen gruppe som følger opp hendelsen på Draugen.

Draugen-innretningen ligger på oljefeltet med samme navn på Haltenbanken, 145 kilometer vest av Kristiansund.