Gå til hovedinnhold

OD gir Statoil og Dolphin varsel om pålegg etter dødsulykken på Byford Dolphin

Oljedirektoratet gir Statoil og Dolphin varsel om pålegg som følge av dødsulykken på boreinnretningen Byford Dolphin 17. april i år.
Pressemelding nr. 29/2002


Oljedirektoratet (OD) har nå sluttført sin gransking etter dødsulykken på Byford Dolphin 17. april i år. En 44 år gammel oljearbeider mistet livet etter å ha blitt truffet av en rundt 200 kilo tung rørbit som falt ned fra boredekk over det nivået der oljearbeideren selv jobbet.

ODs gransking har bekreftet det årsaksforholdet som kom fram i den foreløpige oppsummeringen like etter ulykken. Direktoratet framhever i sin sluttrapport at det er et sett av årsaker som har ført til ulykken.

Blant årsakene kan nevnes mangelfull

  • planlegging og arbeidsforberedelser
  • bruk av sikkerhetsanalyser
  • kjennskap til og brudd på gjeldende prosedyrer
  • orden og ryddighet
  • kommunikasjon og praksis i forhold til at mange arbeidsoppgaver utføres samtidig
  • tildekking av åpninger i dekk mellom aktuelle arbeidsområder
Ulykken skjedde på Sigynfeltet, der Esso er operatør. Statoil er rettighetshaver i lisensen og hadde ansvar for operasjonsutførelsen på vegne av Esso. Innretningen var på kontrakt for Statoil.

Både Esso, Statoil og Dolphin har nå fått oversendt ODs granskingsrapport. Statoil og Dolphin har fått varsel om pålegg med svarfrist 10. juni.

Påleggene innebærer at begge selskapene må gjennomføre en rekke tiltak knyttet til Helse, Miljø og Sikkerhet. HMS-hensyn har ikke blitt vektlagt tydelig nok gjennom ledelse og arbeidsutførelse, verken hos Dolphin eller Statoil.

På bakgrunn av dette varsler direktoratet tiltak som omfatter alle Dolphins innretninger og alle flyttbare innretninger som er i oppdrag for Statoil på norsk sokkel.