Gå til hovedinnhold

OD går på land

Fra 1. januar 2004 får OD ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø også i landbasert petroleumsvirksomhet. Målet er et helhetlig og koordinert tilsyn for en samlet olje- og gassindustri.


Denne artikkelen er hentet fra ">Sokkelspeilet nr. 1/2003.
Abonner på Sokkelspeilet (gratis)

Arbeids-og administrasjonsdepartementet (AAD) har bestemt at OD og det nye petroleumstilsynet* skal ha myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø på Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya og raffineriet på Slagentangen. Det samme vil gjelde for framtidige, integrerte sokkel- og landanlegg eller andre anlegg av denne typen.

AADs beslutning er fattet etter at Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, påpekte behovet for å etablere et tilsyn som kan se helhetlig på sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, enten aktiviteten foregår på land eller på sokkelen. Stortinget sluttet seg senere til dette.

Smidighet
OD er nå godt i gang med å legge forholdene til rette for en smidig overføring av myndighetsansvaret. Jurist Linda Halvorsen og sjefingeniør Einar Ravnås arbeider med å gjøre alt klart til omleggingen, sammen med en rekke andre av ODs fagfolk.

Det er departementets og ODs mål at dette skal gi en rasjonaliseringsgevinst for både myndigheter og næring. Ordningen skal ikke medføre utilsiktet skjerping av kravene til virksomheten på land, understreker Halvorsen.

Mye erfaring
OD samarbeider tett med Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) og Direktoratet for arbeidstilsyn (DAT) for å tilrettelegge overgangen. Disse direktoratene har per i dag ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet i landbasert virksomhet.

- Det er viktig at vi kan benytte oss av erfaringer, synspunkter og kompetanse innen DBE og DAT, og at vi kan videreføre godt etablerte ordninger. Mye kan tas med videre, selv om en ny myndighet overtar ansvaret ved neste årsskifte, understreker Halvorsen.

* Regjeringens beslutning om å dele OD og opprette et eget petroleumstilsyn er beskrevet i Stortingsmelding nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn.