Gå til hovedinnhold

Ocean Rig får pålegg etter utslipp av hydraulikkolje i Barentshavet 12.4.2005

Petroleumstilsynet (Ptil) har i dag gitt Ocean Rig ASA et pålegg etter utslipp av hydraulikkolje 12.4.2005 på Eirik Raude i forbindelse med boring av letebrønn 7131/4-1. Selskapet har blant annet ansvar for boreinnretningens drift og tekniske tilstand.


Varsel om pålegg ble oversendt selskapet 14.4.2005. Selskapet har i svarbrevet bemerket at undersøkelser av hendelsen er igangsatt og at nye tiltak vil bli utarbeidet.

I overensstemmelse med varselet har Ocean Rig ASA fått følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 2 om barrierer, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Ocean Rig å revurdere arbeidet som ble utført etter de tidligere hendelsene og gjennomføre nye tiltak som er tilstrekkelige for å hindre denne typen hendelser. Tiltakene skal gjennomføres før stanset aktivitet kan gjenopptas.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064