Gå til hovedinnhold

Ocean Rig avslutter SUT-oppdatering for Leiv Eiriksson

Ocean Rig, som eier og opererer den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, har i brev informert Ptil at de ikke ønsker å videreføre arbeidet med å holde SUTen oppdatert.


Ordningen med Samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare boreinnretninger ble gjort obligatorisk fra 1. januar 2004. Det innebærer at en slik innretning må ha godkjent SUT før den kan operere på norsk sokkel.

Leiv Eiriksson fikk SUT 15. april 2002. Ocean Rig har levert inn SUT-dokumentene til Ptil.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Telefon 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no