Gå til hovedinnhold

Nytt regelverk lagt ut på høring

Det reviderte utkastet til felles HMS-regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg er nå lagt ut på høring. Målet er å ha det oppdaterte regelverket på plass i løpet av året.


Utkastet består av forslag til seks forskrifter med veiledningstekster.

Petroleumstilsynet forvalter i dag to regelverksregimer innenfor vårt myndighetsområde – ett for virksomheten til havs og ett for landanleggene. Helt siden ansvaret for landanleggene ble overført til Ptil i 2004, har det vært viktig å få på plass helhetlige styringskrav for virksomheten til havs og på landanleggene.

Målet er å utarbeide et regelverk for virksomheten der det tas hensyn til eventuelle særskilte behov for regulering til havs og på land. 

 I utkastet som ble sendt ut på høring høsten 2006, ble det foreslått en felles forskrift om helse, miljø og sikkerhet og fire utfyllende forskrifter. Kommentarene vi mottok fra høringsinstansene har medført behov for prinsipielle avklaringer, utvikling av regelverksmodellen og materielle endringer. Dette har gjort det nødvendig å sende det reviderte utkastet ut på ny høring.

Fristen for kommentarer er satt til 21.11.2008. Send gjerne elektronisk til til e-postadresse: postboks@ptil.no.

I høyremargen finner høringsbrev, konsekvensvurdering og alle utkastene til de nye forskriftene og veiledningene. 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sigve Knudsen
E-post: Sigve.knudsen@ptil.no

Henvendelser fra media:
Kristin Hoffmann
Pressekontakt
E-post kristin.hoffmann@ptil.no | Telefon 51 87 62 19