Gå til hovedinnhold

Nytt nettsted for kran og løfteoperasjoner offshore

Petroleumstilsynet har utviklet et nytt nettsted som omhandler sikkerhet ved kran- og løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Nettstedet www.omhec.org er etablert på vegne av det internasjonale myndighetssamarbeidet i Offshore Mechanical Handling Equipment Committee (OMHEC), og lenker blant annet til veiledningsdokumenter som industrien kan anvende.


  • Lenke til OMHECs nettsted  

    Gjennom bilateralt samarbeid med andre sokkelmyndigheter i Nord-Europa bidrar Ptil til å møte internasjonaliseringen i bransjen innenfor flere områder.

    For å bedre sikkerhet ved kran- og løfteoperasjoner har vi sammen med myndigheter i andre nordsjøland deltatt aktivt i Offshore Mechanical Handling Equipment Committee (OMHEC).

Dette arbeidet har hatt høy prioritet i Petroleumstilsynet. Det skyldes ikke minst at samtlige seks dødsulykker som har inntruffet innenfor vårt virksomhetsområde til havs siden 1994, har skjedd i forbindelse med løfteoperasjoner.

Gjennom OMHEC-samarbeidet er det på en effektiv måte blitt utarbeidet veiledningsdokumenter som industrien kan anvende. Norsok har tatt inn referanser til dokumenter som gjelder kompetanse for kranførere og flaggmenn og kompetansekrav for sakkyndig virksomhet. Det er også utarbeidet et veiledningsdokument for vedlikehold av kraner og løfteutstyr.

I 2006 formaliserte OMHEC samarbeidet med North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) om å bruke OMHEC som kompetanseressurs i spørsmål relatert til kran- og løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten.

OMHECs nettstedOMHEC besluttet å etablere et eget nettsted for å synliggjøre og promotere resultatene fra samarbeidsprosjektet. Petroleumstilsynet påtok seg å utvikle nettstedet på vegne av organisasjonen.

www.omhec.org inneholder informasjon om organisasjonen med lenker til kontaktpersoner i de enkelte medlemsland, og lenker til veiledningsdokumentene som kan lastes ned.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: