Gå til hovedinnhold

Nye tiltak for økt helikoptersikkerhet

Hovedmålsettingen for helikoptersikkerheten bør være at den totale sannsynligheten for å omkomme ved helikoptertransport skal minst halveres i neste tiårsperiode, sammenlignet med perioden 1990-2000.


10.09.2002

Dette er ett av hovedpunktene i NOU 2002: 17; "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, delutredning 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak".

Ingrid Årstad i Oljedirektoratet har deltatt i utvalget som har vurdert helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel.

Utvalget ble oppnevnt av Samferdselsdepartementet 20. juli 2001 og har vært ledet av forskningsdirektør Tor Ulleberg i SINTEF Teknologiledelse.

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

NOU 2002: 17; "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, delutredning 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak".