Gå til hovedinnhold

Nye tiltak for bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Den 21.2.2002 sendte Oljedirektoratet et brev til alle rettighetshavere på den norske kontinentalsokkelen.


I dette brevet som er signert av oljedirektør Gunnar Berge og sikkerhetsdirektør Magne Ognedal, anmoder OD den enkelte rettighetshaver om å benytte seg av sin styringsrett og legge forholdene til rette for at operatørselskapene driver sin virksomhet forsvarlig og effektivt.

Les hele brevet