Gå til hovedinnhold

Nye tilsynskoordinatorer i Ptil

Hilda Kjeldstad, Semsudin Leto og Odd Rune Skilbrei er ansatt som nye tilsynskoordinatorer i Petroleumstilsynet.


Hilda Kjeldstad er tilsatt som tilsynskoordinator i tilsynslaget T-3 (BP, ConocoPhillips, Talisman, Total, operatører med kun leteboringsaktivitet og øvrige rettighetshavere).

Semsudin Leto er tilsatt som tilsynskoordinator i laget T-E (Entreprenører og Petoro).

Odd Rune Skilbrei vikarierer som tilsynskoordinator i laget T-2 (Norske Shell (inkludert landanlegget på Nyhamna), ExxonMobil, Eni, Marathon, Gaz de France inkludert Gjøa). Vikariatet går fram til juli 2010.

Det er i alt seks hovedgrupperinger innen tilsyn, organisert for å ivareta seks aktørgrupper. Hver hovedgruppering har en kontaktperson som er kontaktpunkt for sine definerte aktører og en tilsynskoordinator som har produktansvar og formell vedtaksmyndighet og leder aktiviteten mot aktørene.

Oversikt over tilsynskoordinatorer i Ptil.

Tilsynskoordinatorene rapporterer til Ptils tilsynsdirektører Anne Vatten og Finn Carlsen.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064