Gå til hovedinnhold

Nye medlemmer i Sikkerhetsforum

Torsdag 10. februar er Petroleumstilsynet vertskap for årets første møte i Sikkerhetsforum. Her vil nye medlemmer av forumet bli introdusert: Knut Thorvaldsen, ny leder for OLFs avdeling for HMS og drift har overtatt som OLF-representant etter Lasse Robberstad, seksjonsleder i Norges Rederiforbund, Morten Bøhlerengen, erstatter Odd-Magne Skei og Frode Alfeim, 1. nestleder i Nopef har overtatt etter Øyvind Gregersen.


På agendaen for møtet 10. februar står blant annet status for arbeid med følgende prosjekt og prosesser:

  • HMS-meldingen
  • Risikonivåprosjektet - i et landperspektiv
  • Regelverksprosjektet - oppsummering av brukererfaringene
  • Samarbeid for Sikkerhet - status og oversikt
  • Varmt arbeid - status for prosessen

I tillegg blir det gjennomgang av alvorlige hendelser siste tre måneder, belastninger/forventninger i samhandlingen mellom operatør/entreprenør og korte orienteringer om SUT-seminaret i regi av Ptil, oppfølging av dykkere og status utvikling av verneutstyr (filtermasker).

På dette møtet vil Arbeids- og sosialdepartementet ha en bredere representasjon med tre observatører i Marianne Stein sitt halvårlige fravær fra arenaen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen,
Sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no