Gå til hovedinnhold

Nye lønnssatser - forskriftene om allmenngjøring

Lønnssatsene i forskriftene om allmenngjøring av tariffsatser er revidert som følge av mellomoppgjøret 2007. De nye satsene er:


For byggeplasser i Norge:

Forskrift 21. november 2006 nr. 1291 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr 134,75.
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 120,50.
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 125,50.
c) For arbeidstakere under 18 år: kr 81,-.

For enkelte petroleumsanlegg på land:

Forskrift 26. juni 2006 nr. 703 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land.

Lønnsbestemmelser for arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien

1. Arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien skal minst ha en lønn pr. time på:

a) For faglærte: kr 119,50.
b) For ufaglærte: kr 114,06.

2. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a) For faglærte: kr 23,90
b) For ufaglærte: kr 22,81.
Bestemmelsen i nr. 2 gjelder ikke for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet.

Lønnsbestemmelser for arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg.

1. Arbeidstakere som utfører installasjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg skal minst ha en lønn pr. time på:

a) For faglærte: kr 148,06
b) For ufaglærte: kr 125,57.

2. For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales følgende tillegg til timelønnen:

a) For faglærte: kr 22,21
b) For ufaglærte: kr 18,83.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Linda Halvorsen
E-post: linda.halvorsen@ptil.no