Gå til hovedinnhold

Ny utgave av Sikkerhet- status og signaler

Vår årlige publikasjon Status - sikkerhet og signaler tar for seg aktuelle utfordringer rundt sikkerhet i næringen. I årets utgave har vi valgt å konsentrere oss om temaet storulykkerisiko, fordi det i 2013 er 25 år siden katastrofen på Piper Alpha i britisk del av Nordsjøen.


I all sin gru har Piper Alpha bidratt med innsikt og risikoforståelse i internasjonalt perspektiv. Storulykken har også fått en spesiell plass i norsk sikkerhetshistorie.

I lys av 25-årsmarkeringen for Piper Alpha, ser vi nærmere også på andre ulykker og nestenulykker som har bidratt til bedre sikkerhetsforståelse – fra utblåsingen på Ekofisk Bravo i 1977 til brønnhendelsen på Gullfaks C i 2010.

Vi tar også for oss noen av de viktigste utfordringene næringen står overfor og hendelser som preget sikkerhetsbildet i året som gikk.
 
Den viktigste årsaken til å fokusere på de mest alvorlige hendelsene, er troen på læring og erfaringsoverføring som virkemiddel. Selv om det kan være smertefullt å repetere storulykker og kritiske situasjoner, kan tilbakeblikket bidra til å redusere risikoen for at vi opplever nye.
 

 

Bestill Sikkerhet - status og signaler (gratis):
Send en e-post til margrethe.hervik@ptil.no
 

Artikler i årets utgave av Sikkerhet - status og signaler 2012-2013