Gå til hovedinnhold

Ny søknad om samsvarsuttalelse for Rowan Gorilla VI

Petroleumstilsynet (Ptil) har mottatt ny oppdatert søknad om samsvarsuttalelse (SUT) fra Rowan Drilling U.K. Ltd. (Rowan Drilling) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI. Vi har tidligere i år avslått selskapets første søknad om SUT.


For tiden er innretningen i operasjon på britisk sokkel. Det er planlagt med et fire ukers verftsopphold i Dundee, Skottland, før innretningen skal til norsk sokkel for diverse modifikasjoner og oppgraderinger for å forberede den til operasjon for BG Norge AS.

Tentativ dato for oppstart på norsk sokkel er medio august 2008.

SUT har siden 1. januar 2004 vært en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kunne utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |