Gå til hovedinnhold

Ny revisjon av NORSOK D-010 (rev. 3) og regelverket

NORSOK D-010 ble omstrukturert og kom ut med en ny revisjon (rev. 3) august 2004. Petroleumstilsynet oppfordrer alle til å ta i bruk denne revisjonen av D-010.


Regelverket henviser fremdeles til NORSOK D-010 (rev. 2) som følge av at NORSOK D-010 (rev. 3) ble ferdig etter at foreslåtte regelverksendringer ble sendt på høring i 2004 (det reviderte regelverket trådde i kraft 1.1.2005).

Vi har derfor laget en matrise som viser regelverkets henvisninger til rev. 2 med korresponderende henvisninger til rev.3 av NORSOK D-010.

Henvisninger til NORSOK D-010 (rev. 3) vil bli innarbeidet i neste revisjon av regelverket.