Gå til hovedinnhold

Ny rapport om isoleringsløsninger og sikkerhetsmessige utfordringer

Korrosjon under isolasjon (KUI) er en utfordring for mange innretninger og landanlegg. En ny rapport gir oversikt over ulike isoleringsløsninger brukt i norsk petroleumsindustri siden 1970, og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til KUI.


Korrosjon under isolasjon (KUI) har vært årsak til flere hendelser de siste årene. Ptil arbeider for bidra til reduksjon av storulykkerisiko knyttet til KUI, blant annet ved å øke næringens kunnskap om og oppmerksomhet om temaet.

Vi har nå fått utarbeidet en rapport med oversikt over ulike isoleringsløsninger som har vært brukt i petroleumsvirksomheten fra 1970 og fram til i dag.

Rapporten «Isoleringsløsninger og sikkerhetsmessige utfordringer i et historisk perspektiv» fokuserer på de mest brukte og tidstypiske isoleringsløsningene, og på sikkerhetsutfordringer knyttet til KUI.

Kontaktperson i Ptil:
Sandra Gustafsson

Sandra.Gustafsson@ptil.no