Gå til hovedinnhold

Ny rapport om Human Factors i bore- og brønnoperasjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) har i samarbeid med Det Norske Veritas AS (DNV) utarbeidet rapporten "Human Factors i bore- og brønnoperasjoner - utfordringer, prosjekter og aktiviteter." Rapporten oppsummerer tilbakemeldinger fra næringen, og inkluderer Ptils egne erfaringer fra granskinger og tilsyn rettet mot boreoperasjoner.


Lenke: Rapport

Human Factors er kunnskap og metoder som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift, og som tar hensyn til menneskets muligheter, behov og begrensninger.

Stort risikopotensial
Bore- og brønnoperasjoner består av kompliserte arbeidsoperasjoner med stort risikopotensial for både person- og storulykker. Dataene for 2004 viser at antall brønnhendelser er redusert for produksjonsboring, men at risikoen i hendelsene har økt.

Det ikke tilstrekkelig å fokusere på forbedring av tekniske løsninger for å redusere risikopotensialet. Man må også ta hensyn til menneskelige og organisatoriske forhold. Utfordringen er å få samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjoner til å fungere på en best mulig måte.

Seminar
I forbindelse med fokus på Human Factors i bore- og brønnoperasjoner vil Petroleumstilsynet arrangere seminar onsdag 7. desember. Hensikten er å få fram gode ideer og prosjekter fra industrien. Hva Ptil legger i begrepet, og hvordan tilsynsmyndighetene jobber i forhold til det, vil også stå sentralt. Nærmere informasjon om påmelding og program vil bli lagt ut på Ptils hjemmeside.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Fra ledelsen:
Anne Vatten

Faglige kontaktpersoner:
Hilde Heber og Arne M. Enoksen