Gå til hovedinnhold

Ny rapport om dekompresjon av dykkere

Petroleumstilsynet (Ptil) har engasjert Professor Emeritus Alf O. Brubakk til å utarbeide en rapport med kunnskapsstatus innenfor området dekompresjon av dykkere. Rapporten er nå publisert.


Rapporten oppsummerer kunnskap og fremtidsperspektiver på området dekompresjon av dykkere. Den tar for seg viktige dekompresjonsmodeller, hvorav noen er sentrale i utformingen av dagens dykkeprosedyrer.

Rapporten beskriver også kunnskapshull innenfor området og Brubakks forslag til hvordan disse kan dekkes. Brubakk tilkjennegir også synspunkter på hva som bør være fremtidig forskning innenfor dette området.

Ptil håper at rapporten kan være en interessant oppdatering på emnet dekompresjon.

Last ned rapporten:
Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 (PDF)