Gå til hovedinnhold

Ny rapport om årsakene til økt dokumentasjon

Dokumentasjonsmengden i forbindelse med utbygging og drift på norsk sokkel har økt kraftig de siste årene. Det kan gi økt risiko. En ny rapport fra Ptil peker på årsakene til den kraftige veksten og skisserer mulige tiltak for å redusere dokumentasjonsmengden.Rapporten fra Ptils dokumentasjonsprosjekt er nå klar. Den peker på en rekke forhold som har ført til vekst i krav og dokumentasjon som produseres i forbindelse med utbygging og drift av felt og innretninger på norsk sokkel. Rapporten inneholder også forslag til tiltak for å redusere dokumentasjonsmengden i næringen.

Prosjektet har gitt verdifull innsikt i årsakene til dokumentasjonsveksten, og hva som må til for å snu utviklingen, forteller tilsynsdirektør Bjørn Thomas Bache i Ptil.

- Vi håper rapporten kan gi et nyttig bidrag til videre diskusjon i næringen om effekten av allerede iverksatte tiltak, samt identifisere mulige nye anbefalinger og forbedringstiltak, sier Bache.

Ptil vil fortsette å følge opp næringens arbeid med hensiktsmessige krav og dokumentasjon.

- Den omfattende dokumentasjonsmengden i petroleumsvirksomheten kan være en mulig sikkerhetsrisiko. Viktig informasjon, som er nødvendig for å sikre effektiv og forsvarlig drift av innretningene, kan drukne i mengden. Samtidig er det viktig at man har tilstrekkelig og tidsriktig dokumentasjon på områder med betydning for sikkerhet, sier Bache.

Ptils dokumentasjonsprosjekt ble startet opp sommeren 2015 for å kartlegge årsakene til de siste årenes kraftige vekst i dokumentasjonsmengden i næringen. Selskap fra ulike deler av næringen har gitt innspill til arbeidet.