Gå til hovedinnhold

Ny rapport om arbeidstakermedvirkning

Petroleumstilsynet arrangerte i september en åpen konferanse om arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten. Nå foreligger en egen rapport som oppsummerer innleggene og diskusjonen i konferansen og diskuterer mulige tiltak som kan utvikle arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen.


Konferansens tittel var ”Makt eller avmakt?”, og inkluderte deltakere fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, samt foredragsholdere fra forsknings- og undervisningsmiljøer.

Les mer om konferansen "Makt eller avmakt?"

Bakgrunnen for konferansen var at Petroleumstilsynet gjennom sin kontakt med næringen har observert til dels mangelfull tilrettelegging for medvirkning, og at det er store forskjeller i måten arbeidstakermedvirkning praktiseres på. Både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter bruker mye ressurser på saker som dreier seg om så vel tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning som selve innholdet i medvirkningen. Formålet med konferansen var å få frem partenes erfaring med arbeidstakermedvirkning, samt å diskutere hvordan en kan legge til rette for arbeidstakermedvirkning i fremtiden.

Forskere fra SINTEF Teknologiledelse bisto i gjennomføringen av konferansen og utarbeidelsen av foreliggende rapport.

Last ned rapporten "Makt eller avmakt? Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten"

Rapporten oppsummerer innleggene og diskusjonen i konferansen og diskuterer mulige tiltak som kan utvikle arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064