Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Brudd i ankerløkker

Det har gjennom årene vært flere hendelser på norsk sokkel der ankerkjettinger har falt fra hverandre i bra vær. Petroleumstilsynet har bedt Det Norske Veritas (DNV) gjøre en nærmere vurdering av årsakene til at det skjer.


Analysene til DNV viser at en årsak kan være at en kjettingløkke har røket i dårlig vær, men at strekket i linene gjør at løkkene fortsatt har vært hektet på hverandre. Når det så blir bedre vær forsvinner det store strekket i linene og kjettingen blir slakk. Løkkene kan da lett hekte av. En observerer det som at kjettingen har røket i bra vær - gjerne en god tid etter at bruddet faktisk fant sted.

DNV har regnet på tre ulike kjettingmodeller med brudd ulike steder i kjettingløkken. De viser at det er store forskjeller på hvor bruddet i kjettingløkka opptrer og hvor stor reststyrke den har etter bruddet.

Kjetting med brudd i bøyen og sveisen kan ta omlag 10 prosent av opprinnelig bruddlast, mens ved brudd i krona kan en ta omlag 20 prosent av opprinnelig bruddlast. Brudd er definert som når åpningen i løkka er så stor at løkkene kan hektes av.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Arne Kvitrud
E-post: Arne.Kvitrud@ptil.no