Gå til hovedinnhold

Ny Ptil-publikasjon: Sikkerhet – status og signaler

Petroleumstilsynet (Ptil) lanserer publikasjonen "Sikkerhet – status og signaler 2008 – 2009”, og belyser sentrale HMS-utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge.Lenke: Sikkerhet – status og signaler 2008 – 2009 (pdf – 4 MB)

For bestilling av publikasjoner (gratis):
- E-post: bibliotek@ptil.no  
- Telefon: 51 87 60 53

Andre Ptil-publikasjoner

De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, "Sikkerhet – status og signaler". Publikasjonen foreligger både elektronisk og som trykksak. Målgruppene for stoffet er samfunnet generelt og næringen spesielt. Publikasjonen ble lansert på pressekonferansen 10. februar om HMS-året 2008.

Ambisjonen ligger i trykksakens navn: Artiklene oppsummerer året som er omme og setter søkelys på industriens viktigste sikkerhetsutfordringer.

Publikasjonen bør ses i sammenheng med to andre Ptil-produkter: Omkring 20. april hvert år utgir Ptil faktadelen av årsberetningen i elektronisk form. Dette er en mer formell oppsummering av foregående år, med tall og grafikk. På samme tid offentliggjøres resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet).

Vi håper både artikler og resultater blir lest, forstått, diskutert og brukt. Ved inngangen til 2009 er nettopp læring av egne og andres feil et viktig signal fra myndighetene til næringen. Mange av sakene i denne publikasjonen omhandler direkte og indirekte dette temaet.