Gå til hovedinnhold

Ny organisasjon og ledelse i Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynets nye organisasjon trer formelt i kraft 1. oktober 2004. Ny organisasjonsform ble vedtatt i juli i år, og 12 nye ledere tilsatt, seks i strategisk ledelse og seks fagledere. Nå er det også utpekt koordinatorer og nye kontaktpersoner for aktørene.